Jak postupovat při reklamaci

 

1. Převzetí zboží od přepravce

Při převzetí zásilky si zboží zkontrolujte, zda nedošlo k poškození obalu přepravou. V případě, že je obal viditelně poškozen, zboží nepřebírejte. V tomto případě doporučujeme s přepravcem sepsat protokol o poškození zásilky a zásilka bude vrácena zpět. Pokud i přesto se zdá, že je poškozen pouze obal a zboží se zdá být neporušené a rozhodli jste se zásilku převzít, sepište pro jistotu s přepravcem protokol o poškozeném obalu. Svým podpisem přepravci potvrzujete, že převzané zboží bylo dodáno v pořádku.

Pokud zákazník zjistí viditelné poškození zboží po převzetí zásilky a toto poškození vzniklo zjevně dopravou zásilky,  je povinen tuto skutečnost nahlásit příslušnému dopravci a to nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Poškození musí nahlásit osobně, nelze hlásit v zastoupení třetí osoby. 

2. Náležitosti reklamovaného zboží

Před reklamací je vhodné ověřit, zda nelze postupovat jinak, a to emailem nebo telefonicky, ideální je zaslat na email fotodokumentaci závady

Spolu ze zasláním reklamovaného zboží doporučujeme doložit tyto náležitosti:

  • výstižný popis závady
  • doklad o koupi /kopii faktury/ nebo jiným způsobem prokažte nabytí zboží u naší firmy
  • pokud máte možnost, foto reklamovaného zboží /konkrétní závady/

Zboží zasílejte na adresu: 3dliving, Žabokrky 63, Hronov 549 31.

POZOR!!! REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ JE NUTNO ZASLAT BEZ DOBÍRKY, DOBÍRKU NELZE PŘEVZÍT!!!